Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 3564755
ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความดันบรรยากาศ (atmospheric pressure) PDF พิมพ์
   คือค่าของแรงดันอากาศติอหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงดันนั้น ความดันบรรยากาศเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นจากอนุภาคของอากาศ ซึ่งเปลี่ยนไปตามระดับความสูงเหนือพื้นดิน ดังนั้นความดันบรรยากาศบนยอดเขาสูงจึงน้อย เพราะมีแรงดันน้อย การวัดความดันบรรยากาศใช้ บารอมิเตอร์แบบปรอท (mercury barometer) หรือ บารอมิเตอร์แบบแอนิรอยด์ (aneroid barometer)
barometer   บารอมิเตอร์แบบปรอท

aneroid


บารอมิเตอร์แบบแอนิรอยด์
< ก่อนหน้า   ถัดไป >